Hudson Taylor

120 kr

Beskrivning

Hudson Taylor (1832-1905) var en engelsk apotekarlärling som kom till tro på Jesus och upplevde Guds kallelse till Kina.
Väl där fick han vara med om många äventyr och inspirerade många andra missionärer genom sitt liv i tro och förtröstan på Gud i bön.
Han blev en av de mest kända missionärerna i modern tid och grundade Kina Inlandsmissionen (numera Overseas Missionary Fellowship).
Nu kan du berätta om hans spännande liv för barnen i din grupp och utmana dem att lita på Gud och tjäna honom med sina liv.
Missionsberättelsen Hudson Taylor – Kinas inlands apostel består av en lärarhandledning med en berättelse i fem delar:
1 Pojkens längtan
2 Den unge mannens tro
3 Den unge missionärens resa
4 Missionärens lön
5 Missionärens tro blir prövad
Till varje del finns repetitionsfrågor. En bildserie med 6 färgbilder per del ingår.