Corrie Ten Boom

100 kr

En nyöversatt missionsberättelse om Corrie Ten Boom. Du kan berätta om hennes spännande liv för barnen i din grupp och uppmuntra dem att lyssna till Gud, lita på honom och tjäna honom med sina liv. Materialet består av lärarhandledning med lektionstext till fem lektioner anpassade för barn med tillhörande frågor, samt en bildserie med 6 bilder per lektion

Beskrivning

Nyöversatt missionsberättelse om Corrie Ten Boom

Corrie ten Boom (1892-1983) var en holländsk urmakare som växte upp i en kärleksfull kristen familj och redan som barn lärde sig många läxor i Guds skola. Under Andra världskriget gömde hon och hennes familj judar och hon hamnade på grund av detta i koncentrationsläger. Efter kriget fick hon tillfälle att förlåta en av vakterna i lägret och hon reste runt i hela världen och berättade om sina erfarenheter och att Jesus vill vara med oss även i de mörkaste stunder.

Nu kan du berätta om hennes spännande liv för barnen i din grupp och uppmuntra dem att lyssna till Gud, lita på honom och tjäna honom med sina liv. Materialet består av lärarhandledning med lektionstext till fem lektioner anpassade för barn med tillhörande frågor, samt en bildserie med 6 bilder per lektion. Följande lektioner ingår:

1 Den gode Herden (Corries barndom – att övervinna rädsla)
2 En lycklig familj (Corrie börjar tjäna Gud som barn – att tjäna Gud tidigt)
3 I Guds skola (Corrie startar flickscouter mm och lär sig av Gud – att lära sig i Guds skola)
4 Jesus är Segraren (Corrie i fängelse under kriget – Gud är med sina barn var de än är)
5 Herrens luffare (Corrie reser runt och förlåter en fångvaktare – att följa Guds ledning)

Lektionerna kan användas var för sig eller som en serie. Välj de lektioner som passar din grupp.