Upptäck Bibeln

 ett material för 
söndagsskolor och liknande barnsamlingar med regelbunden
Bibelundervisning.

 

Kategorier

Barngrupp söndagskola
 Evangelisation

 

Förskola

 

Mission

 

Sånger

 

Kristna föräldrar
Varje dag
med Gud
Andaktsböcker
 Sommar
Påsk
Jul
Övrigt

Upptäck Bibeln är ett material för söndagsskolor och liknande barnsamlingar med regelbunden bibelundervisning.
Materialet består av lektionsserier med 5-7 lektioner vardera, samt påsk- och jullektioner

Telefon

0730-29 15 75

Address

CEF Sverige – Barn och Tro
Backegårdsvägen 4
459 30 Ljungskile

Email

kontakt@cefsverige.se