Charles Studd

120 kr

Beskrivning

Charles Studd (1860-1931) var som ung en rik och berömd kricketspelare i England. Efter att ha tagit emot Jesus som tonåring lämnade han så småningom sitt bekväma liv för att resa ut som missionär till Kina och senare bl a till stamfolk i Afrikas inre. Han grundade missionsorganisation WEC (Worldwide Evangelization for Christ) som finns än idag och han inspirerade många andra unga för mission.

Nu kan du berätta om hans spännande liv för barnen i din grupp och utmana dem att överlåta sina liv helt åt Gud. Materialet består av lärarhandledning med lektionstext till fem lektioner anpassade för barn med tillhörande frågor, samt en bildserie med 6 bilder per lektion. Följande lektioner ingår:

1 Ett liv som överlåts åt Kristus (Charles som ung kommer till tro)
2 Charles lyder Guds kallelse (Charles uppelever Guds kallelse till Kina och förbereder sig för att åka dit)
3 Missionärer i Kina (Charles är missionär i Kina och träffar sin fru Priscilla)
4 Nya steg i tro (Charles är i England och Indien och blir kallad av Gud till de onådda i Afrika)
5 Evangeliet tas till Afrika och världen (Charles är pionjär i Afrika och startar WEC)

Lektionerna kan användas var för sig eller som en serie. Välj de lektioner som passar din grupp.