Amy Carmichel – en missionsberättelse

120 kr

Beskrivning

Jag vågar är en missionsberättelse i fem delar om irländska missionären Amy Carmichael (1867-1951) som startade barnhem i Indien. Berättelserna om henne visar barnen hur det kan vara att vara missionär och uppmuntrar dem att lita på Gud och tjäna honom.

Varje kapitel börjar med något som Gud lärde Amy under hennes barn- och ungdomstid och visar sedan hur detta blev till hjälp för henne som vuxen i Indien. Det visar barnen att
Gud redan tidigt vill förbereda dem för det han har tänkt för dem i framtiden.

Kapitel 1 Är inte nej ett svar?
Kapitel 2 Små barn också
Kapitel 3 Saker som är eviga
Kapitel 4 Gud förser med allt som behövs
Kapitel 5 Osynligt beskydd