Små barn kan lära känna Gud genom skapelsen

100 kr

Kategori:

Beskrivning

En lektionsserie på 6 lektioner för förskolebarn i åldrarna 3-6 år. Varje lektion kan delas upp i tre kortare lektioner.

1. Gud skapar ljus, vatten, himmel och luft

2. Gud skapar land och växter

3. Gud skapar solen, månen, stjärnor, fåglar och fiskar

4. Gud skapar djur och människor

5. Adam och Eva väljer att synda

6. Kain och Abel ger gåvor åt Gud

Här får små barn lära sig om Gud, Skaparen, och att han älskar dem och sände Jesus för att bli deras Frälsare.

En bildserie med 6 bilder per lektion ingår, samt lärarhandledning och förslag på minnesverser, sånger, pyssel och lekar. Perfekt för söndagsskola, öppen förskola, barntimmar och liknande!

                                                                 Pris: 100 kr