Små barn kan lära känna Gud genom hans under

100 kr

Kategori:

Beskrivning

En lektionsserie på 6 lektioner för förskolebarn i åldrarna 3-6 år. Varje lektion kan delas upp i tre kortare lektioner.

1. Jesus botar en lam man

2. Jesus botar den blinde Bartimeus

3. Jesus stillar stormen

4. Jesus mättar många människor

5. Jesus gör Jairus dotter levande igen

6. Jesus gör Lasarus levande igen

Här får barnen lära känna vår allsmäktige Gud genom berättelserna om hur Jesus botar en lam man och Bartimeus, hur han stillar stormen och mättar 5000 och uppväcker Jairus dotter och Lasarus.

En bildserie med 6 bilder per lektion ingår, samt lärarhandledning och förslag på minnesverser, sånger, pyssel och lekar. Perfekt för söndagsskola, öppen förskola, barntimmar och liknande!

                                                              Pris: 100 kr