Små barn kan lära känna Gud genom hans löften

100 kr

Kategori:

Beskrivning

Små barn kan lära känna Gud genom hans löften
En lektionsserie på 6 lektioner för förskolebarn i åldrarna 3-6 år.
Varje lektion kan delas upp i tre kortare lektioner.
1 Gud hjälper Noa att bygga en ark
2 Gud räddar Noa och hans familj
3 Gud ger Abraham och Sara en son
4 Gud ger Isak en fru
5 Gud hjälper David att vinna över Goliat
6 Gud hjälper David att hålla sitt löfte

Genom berättelserna om Noa, Abraham och David får små barn lära känna
Gud som håller sina löften.
En bildserie med 6 bilder per lektion ingår, samt lärarhandledning och
förslag på minnesverser, sånger, pyssel och lekar. Perfekt för
söndagsskola, öppen förskola, barntimmar och liknande!