Begynnelsen

120 kr

Beskrivning

En lektionsserie med fem lektioner från 1 Moseboken för barn 7-12 år.
1 Gud – den store Skaparen
2 Synden kommer in i världen
3 Att komma till Kungen (Kain och Abel)
4 Att vandra med Gud (Henok)
5 Jesus ger trygghet (Noa)

Begynnelsen är en del av vårt nya söndagsskolmaterial Upptäck Bibeln. I lärarhandledningen finns
översikt och text till bibellektionerna samt förslag på programupplägg, pyssel, minnesverser,
repetitionslekar och hur du kan uppmuntra barnen att fortsätta läsa Bibeln och ha en andaktsstund
hemma under veckan. Varje lektion har ett huvudbudskap och tillämpningar för barnens liv, som
kommer igen i bibellektionen och andra delar av programmet. En bildserie med 6 bilder per lektion
samt ett resurspaket med kopieringsunderlag till minnesverser, pyssel och annat som behövs till
lektionerna ingår.

Pris 120 kr