Jesus Guds Son räddar

120 kr

Beskrivning

En lektionsserie med fem lektioner kring Jesu liv för barn 7-12 år.
1 Jesus – den utlovade Messias (Jesus rider in i Jerusalem)
2 Jesus – påskoffret (nattvarden, Getsemane, Jesus blir förrådd)
3 Jesus i vårt ställe (Jesus inför rätta)
4 Jesus – den korsfäste Frälsaren (korsfästelsen)
5 Jesus – den uppståndne Herren (uppståndelsen och himmelsfärden)

Jesus, Guds Son, räddar är en del av vårt nya söndagsskolmaterial  Upptäck Bibeln (år 4) och den sista av fyra lektionsserier som tar upp Jesu liv. I lärarhandledningen finns översikt och text till bibellektionerna samt förslag på programupplägg, pyssel, minnesverser, repetitionslekar och hur du kan uppmuntra barnen att fortsätta läsa Bibeln och ha en andaktsstund hemma under veckan.

Varje lektion har ett huvudbudskap och tillämpningar för barnens liv, som kommer igen i bibellektionen och andra delar av programmet. En bildserie med 6 bilder per lektion samt ett resurspaket med kopieringsunderlag till minnesverser, pyssel och annat som behövs till lektionerna ingår.