Vilken Glädje!

30 kr

Kategori:

Beskrivning

Vilken glädje är ett sånghäfte med 27 sånger för barn som kan användas i
familjen, söndagsskolan, barnmötet, barnkören, familjegudstjänsten, mm.
En del av sångerna är nyskrivna och andra är översättningar av CEF:s
engelska barnsånger. Alla sånger har text, ackord och noter.

Följande titlar ingår:
1 Allt vad ni vill
2 Att va´förlåten
3 Boken utan ord
4 En enda väg
5 För Gud är ingenting omöjligt
6 För han är underbar
7 God takes care
8 Han lever i dig
9 Han älskar mig
10 Hur ska jag komma
11 Hurra, han kommer
12 Ja, jag tror på Bibeln
13 Jag tror på Jesus
14 Jag är ett litet lamm
15 När Jesus var ett barn som vi
16 När vi kommer till Jesus
17 Se så många svarta fläckar
18 Spring, spring, spring
19 Stopp och gå
20 Tolv apostlar
21 Vad tänker jag om Jesus
22 Var inte rädd
23 Vem kan ge mig livets glädje
24 Vi är söndagsskolan
25 Vilken glädje
26 Vänd dig nu om
27 Zacchaeus