Tro utan att se

70 kr

Kategori:

Beskrivning

Tro utan att se är en jullektion som tar upp att Maria fick se en ängel,
herdarna fick se Jesusbarnet och de vise männen fick se en stjärna, men
att vi kan tro på Jesus utan att se honom. Detta förklaras även genom
minnesversen Joh 20:29. En del av lektionen kan dramatiseras av tre
ledare som spelar Maria, Josef och vis man, om så önskas.
I materialet ingår lärarhandledning med förslag på pyssel och lekar,
repetitionslek, mm, samt ett resurspaket med arbetsblad för barnen och
minnesversplansch, mm att kopiera samt sex bilder i form av stora
julgranskulor.