Jesus, Guds Son, kommer till Jorden

120 kr

Beskrivning

En lektionsserie med fem lektioner kring början av Jesu liv för barn 7-12 år.
1 Den utlovade Frälsaren föds
2 Vise män tillber Frälsaren
3 Jesus lyder sin himmelske Far (Jesus som 12-åring i templet)
4 Johannes Döparen pekar på Jesus
5 Jesus frestas

Jesus, Guds Son, kommer till jorden är en del av vårt nya söndagsskolmaterial Upptäck Bibeln och den första av fyra lektionsserier som tar upp Jesu liv. I lärarhandledningen finns översikt och text till bibellektionerna samt förslag på programupplägg, pyssel, minnesverser,
repetitionslekar och hur du kan uppmuntra barnen att fortsätta läsa Bibeln och ha en andaktsstund hemma under veckan.

Varje lektion har ett huvudbudskap och tillämpningar för barnens liv, som kommer igen i bibellektionen och andra delar av programmet. En bildserie med 6 bilder per lektion samt ett resurspaket med kopieringsunderlag till minnesverser, pyssel och annat som behövs till lektionerna ingår.