Upptäck Bibeln År 1

kr600,00

Beskrivning

Upptäck Bibeln är ett material för t. ex. söndagsskolor och liknande barngrupper med regelbunden bibelundervisning.
Materialet består av lektionsserier med 5-7 lektioner vardera, samt påsk- och jullektioner. en bildserie med 6 bilder per
lektion och en lärarhandledning samt ett resurspaket med kopieringsunderlag ingår till varje lektionsserie.

Resurspaketet med kopieringsunderlag kan också fås som USB-minne.

Upptäck Bibeln kommer så småningom att omfatta fyra års undervisning från både Gamla och Nya testamentet.
I nuläget finns ett års undervisning färdig bestående av serierna:

  • Patriarkerna (5 lektioner)
  • Josefs liv (5 lektioner)
  • Stjärnans budskap (jul)
  • Jesu liv del 2 (5 lektioner)
  • Den första församlingen (7 lektioner)
  • Den bästa storyn (påsk)

Pris: 600 kr för hela serien.