Upptäck Bibeln år 2

kr600,00

Beskrivning

Upptäck Bibeln är ett material för t. ex. söndagsskolor och liknande barngrupper med regelbunden bibelundervisning. Materialet består av lektionsserier med 5-7 lektioner vardera, samt påsk- och jullektioner. Det finns en bildserie med 6 bilder per lektion, lärarhandledning samt ett resurspaket med kopieringsunderlag ingår till varje lektionsserie.

Resurspaketet med kopieringsunderlag kan också fås som USB-minne.

Upptäck Bibeln kommer så småningom att omfatta fyra års undervisning från både Gamla och Nya testamentet. I nuläget finns två års undervisning färdigt.

År 2 består av följande serier:

  • Begynnelsen (5 lektioner)
  • Guds makt: uttåget ur Egypten (5 lektioner)
  • Den utlovade Frälsaren (jul)
  • Jesus Guds son – visar sin makt (5 lektioner)
  • Paulus: från förföljare till predikant (5 lektioner)
  • Tomas börjar tro (påsk)

Pris: 600 kr för hela serien.