En bild av julen

70 kr

Kategori:

Beskrivning

Ett julmaterial med lärarhandledning och bilder till en jullektion samt förslag på minnesvers, repetitionslek, fler lekar, pyssel och andra tips för en julfest.

Namnlappar, inbjudningslappar, pysselsidor, mm finns att kopiera eller skriva ut.  Jullektionen börjar med en ram och ett samtal med barnen om vad de  tycker är viktigt med julen. Sen tas det upp att julklappar, julmat etc inte är det viktigaste med julen. Inuti ramen visas bilder på Jesu födelse och barnen får lära sig att Jesus kom för att bli deras Frälsare och att det är därför vi firar jul.

Materialet är gratis för dig som vill använda det för att ordna en julfest för barn i din närhet. Som tack för materialet får du gärna skicka tillbaka en kort rapport kring den julfest du haft.

Pris 70 kr. Gratis när julfest anordnas. Kontakta CEF innan beställning.