Vändpunkten

120 kr

Kategori:

Beskrivning

Vändpunkten består av fem bibellektioner som passar för barn 5-12 år på t ex läger eller vid utåtriktade satsningar.

Följande lektioner ingår:
1 Sackeus – förvandlad
2 Mefiboshet – mottagen
3 Noa – räddad
4 Den etiopiske hovmannen – funnen
5 Saulus – omvänd

Lektionerna visar hur frälsningen och mötet med Jesus kan bli en vändpunkt i barnens liv. Till lektionerna finns lärarhandledning med förslag på minnesverser, repetitionslekar och andra aktiviteter samt en bildserie med minst 6 bilder per lektion

Pris 120 kr