Upptäck Bibeln år 2

700 kr

Beskrivning

Upptäck Bibeln är ett material för t. ex. söndagsskolor och liknande barngrupper med regelbunden bibelundervisning. Materialet består av lektionsserier med 5-7 lektioner vardera, samt påsk- och jullektioner. En bildserie med 6 bilder per lektion och en lärarhandledning samt ett digitalt resurspaket (usb-minne) med kopieringsunderlag ingår till varje lektionsserie.

Digitalt resurspaketet (usb-sticka) med kopieringsunderlag.

Upptäck Bibeln kommer så småningom att omfatta fyra års undervisning från både Gamla och Nya testamentet.

År 2 består av följande:

  • Josefs liv: Gud visar sin makt (5 lektioner)
  • Guds makt: Uttåget ur Egypten (5 lektioner)
  • Den utlovade Frälsaren (jul)
  • Jesus, Guds son, bryr sig om människor (5 lektioner)
  • Tomas börjar tro (påsk)
  • Guds plan fungerar: Den första församlingen (7 lektioner )

För mer info om varje lektionsserie/lektion och pris för enstaka lektionsserier/lektioner se respektive artikel i webbutiken.

Pris: 700 kr (för hela år 2)